Книга "Основи на програмирането" (с Java)

Книгата "Основи на програмирането с Java" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика Java.

Книга основи на програмирането с Java - корица

Изтеглете книгата "Основи на програмирането с Java" в PDF формат:

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането с Java
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0636-7
  • Издание: Faber Publishing, София, декември 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-Java-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!

results matching ""

    No results matching ""